جدیدترین اخبار
1396/5/10 سه‌شنبه در ارزیابی عملکرد سالیانه سال ١٣٩٥ صورت گرفت: درخشش آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک

آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک در ارزیابی عملکرد سالیانه سال ١٣٩٥ موفق به کسب رتبه های اول در بین معاونت های غذا و دارو سطح ٢ سراسر کشور شدند.

به گزارش خبرنگار وب دا مرکزی، در گزارش ارزیابی عملکرد معاونت های غذا و دارو سراسر کشور آزمایشگاه کنترل کیفی مواد خوراکی و آشامیدنی و روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک کسب رتبه برتر در بین معاونت های غذا و دارو دانشگاههای سطح ٢ کشور موفق به کسب رتبه برتر شدند.

شایان ذکر است هر ساله عملکرد معاونت های غذا و دارو سراسر کشور در زمینه های مختلف مورد بررسی و رتبه بندی قرار می گیرد.

پایگاه خبری و اطلاع رسانی وب دا مرکزی موفقیت ارزشمند این دو واحد را در کسب رتبه برتر در رشد دو سالانه شاخص های عملکردی در بین معاونت های غذا و دارو سطح دو دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور تبریک عرض می نماید.

منبع: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک